"Success usually comes to those who are too busy to be looking for it." - Henry David Thoreau
"If you really look closely, most overnight successes took a long time." - Steve Jobs
"The way to get started is to quit talking and begin doing." - Walt Disney

ייעוץ אסטרטגי עסקי

אסטרטגיה עסקית

תכנית אסטרטגית היא תכנית לטווח הארוך שמתווה את החזון, המטרות, היעדים וכיווני הפעולה של החברה, להשגת מטרותיה העסקיות במרחב העסקי בו הארגון פועל.

האסטרטגיה העסקית מתוכננת ומתעצבת בעבודה משותפת עם הנהלת החברה, ולוקחת בחשבון את המנהל כפונקציה מרכזית בעיצוב והצלחת יישום האסטרטגיה לאחר שזו נקבעה.

אם ננסה להמחיש את העוצמה שלה, נוכל להמשיל את האסטרטגיה העסקית כיעד שהזנו בווייז, ועם כל אירוע פנימי בחברה או חיצוני בשוק שינסה להסיט את החברה מהדרך, האסטרטגיה תחשב לנו מסלול מחדש ותחזיר אותנו לדרך שתוביל אל היעד והחזון של החברה.

בתהליך ייעוץ אסטרטגי עם SAG, אנו נגדיר ביחד את היעדים והמטרות,  את החזון, ונתווה את הדרך שתוביל אותנו אל הגשמת היעדים והמטרות.

 

איך אנחנו עושים את זה?

שילוב בין צילום מצב ואפיון הDNA של החברה, ובין מחקר וניתוח מעמיקים על פי מודל עבודה מסודר. בעזרת המודל והניסיון הנצבר שלנו נפיק תובנות שוק ותובנות פנים ארגוניות שיסייעו לנו להגדיר את האסטרטגיה הנכונה, להציב יעדים, מטרות וחזון אשר אליו נשאף להגיע.

אך לא נעצור כאן. את האסטרטגיה נפרק לתכנית עבודה עם אבני דרך, מהלכים טקטיים, נבצע מעקב ומדידה, ונעדכן את התכנית בזמן אמת כדי למקסם את הצלחת התהליך והצלחת החברה. 

לכל זה נוסיף את גישת "המנהל במרכז" שלנו, כאשר מנהלי החברה יהיו שותפים בגיבוש האסטרטגיה וסגנונות הניהול שלהם יהיו חלק מאבני הבניין של התכנית האסטרטגית, כך שיהיה גיוס פנים ארגוני מלא ליישום האסטרטגיה, וכתוצאה מכך לתוצאות הרבה יותר טובות.

 

האם העסק או הארגון בצמיחה, ההכנסות ושורת הרווח במגמת עלייה?

האם החברה מוכנה לאתגרים הצפויים לה בשנים הקרובות?

 

זה הזמן ליצור איתנו קשר ולהתחיל בתהליך ייעוץ אסטרטגי בגישת "המנהל במרכז"

איך עושים את זה נכון?

היועץ האסטרטגי שלנו עובד יחד ובמקביל ליזם או למנהלי החברה, לומד, מתחקר ומשתף את ההנהלה בתהליך עצמו. מוביל את הדרך ותוך כדי מזהה נקודות תורפה שעשויות להקשות על התהליך ועל יישומו ופועל כדי לנטרלן.

Asset 1icon

שירותי ייעוץ אסטרטגיה עסקית:

צור קשר עכשיו ונקיים שיחת התאמה

באילו תחומים אנו נוגעים?

Asset 1icon
ניהול עובדים
Asset 1icon
עבודה מול ספקים
Asset 1icon
סטנדרט שירות
Asset 1icon
מכירות
Asset 1icon
הגדרת חזון ומטרות
Asset 1icon
תמחור מוצרים ושירותים
Asset 1icon
מחקר שוק
Asset 1icon
ניהול מלאי
Asset 1icon
ניהול זמן והתייעלות
Asset 1icon
אוטומציה
Asset 1icon
תכנית עסקית
Asset 1icon
גיוס משקיעים
Asset 1icon
מימון
Asset 1icon
צמיחה בלי להחנק מהתזרים
Asset 1icon
תכניות עבודה
שירותים נוספים